آرامگاه پادشاه نان یوئه

آرامگاه پادشاه نا نیوئه، با قدمتی حدود دو هزار سال، در سال ١٩٨٣ کشف شد.
این آرامگاه به دومین پادشاه نان یوئه، ژائ ومو – نو هی ژنرال افسانه ای کین،
ژائوتو- تعلق دارد، که امپراتور در سال ٢١٤ قبل از میاد مسیح برای سرکوب
شور شها، او را به جنوب کشور فرستاد. ژائوتو، دولتی شاهنشاهی به نام پادشاهی
نان یوئه تأسیس کرد و گوانگجو، مرکز این پادشاهی شد.
در این موزه، لباس تدفین ژائومو به معرض نمایش گذاشته شده است. این
لباس از هزاران کاشی کوچک یشمی- در باورهای چینی، سنگ یشم از بدن
محافظت می کند و باعث نامیرایی م یشود- و جواهرات اصلی و بدلی ساخته
شده- بعض یها م یگویند که آرامگاه نان یوئه از نظر زیبایی و ارزش، با آرامگاه
سلسله ی مینگ در پکن رقابت م یکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *