دروازه ی لاهور

– دروازه ی لاهور
درواز هی اصلی دروازه ی قلعه است و روب هروی لاهور در پا کستان قرار گرفته. این
دروازه، نماد قدرت دهلی مدرن است، زیرا در خال جن گهای استقلال علیه
ارتش بریتانیا، آرزوی مردم هند بود که افراشتن پرچم کشور خودشان را بر فراز
این دروازه ببینند؛ آرزویی که در سال ١٩٤٧ تحقق یافت.
از این دروازه که وارد قلعه شوید، به دالان سرپوشید های هدایت خواهید شد
که اسمش را گذاشته اند چاتا چوک که معنی اش می شود بازار سرپوشیده. در
مغاز ههای این جا، زمانی جواهرات، ابریشم و طا م یفروختند به امید این که
مورد پسند اعضای خانواد هی سلطنتی قرار بگیرد؛ امروزه هم دست فروش ها
سوقاتی های ارزان قیمت دهلی را در آن جا به نمایش گذاشته اند.
دیوان عام و دیوان خاص، از دیگر قسم تهای این قلع هاند. دیوان عام،
هما نطور که از نامش پیداست، تالاری برای بارعام پادشاه بوده و دیوان خاص،
تالاری اعیانی برای برگزاری جلسات مهم و خصوصی به شمار م یرفت

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل:

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *