آگرا

آ گرا یا به قول خود هندی ها، آ گره خانه ی یکی از مشهورترین بناهای یادبودجهان است: تاج محلی رؤیایی که درخششی ابدی دارد. آ گرا کنار رودِ زیبای جَمُنا
شکل گرفته است و اوجِ شکوهِ امپراتوریِ مغو لهای هند را در این شهر خواهید
دید. می گویند سلطان سکندر لودی بود که آ گرای امروزی را ساخت و آن را دراوایل قرن شانزدهم میادی پایتخت خودش کرد. بعد از مرگ او، پسرش ابراهیملودی از بابِرشاه، مؤسس سلسل هی گورکانیان هند، شکست خورد و آ گرا پایتختِامپراتوریِ مغو ل شد و مغو لها هم، که حالا دست از غارتگری کشیده بودند، این
شهر را پر کردند از شاهکارهای ب ینظیرِ معماری مثل تاج محل.تاج محل باشکو هترین یادبودی است که برای عشق ساخته اند؛ آرامگاهی
خیر هکننده و بزرگ ترین جاذبه ی گردشگری هند. ا گر دم دم ههای طلوع آفتاببه تاج محل بروید، آرامشی جادویی را تجربه م یکنید، مخصوصا به این خاطر
که خیلِ گردشگرانِ پرهیاهو حوالی ظهر به تاج محل سرازیر م یشود. غرو بِ تاجمحل هم دیدنی است و حال و هوایی ب ینظیر دارد.
آ گرا را طوری ساخته اند که هیچ مرکز مشخصی ندارد و دیدن یهایش بین چندبازار بزرگ و در زمین هایی به مساحتِ ۲۰ کیلومتر مربع پرا کنده شده اند. بیشتر
قطارهایی که گذارشان به آ گرا م یافتد به ایستگاه راه آهن کنتنمنت می روند کهدر جنوب غربیِ شهر است. پاتوقِ اتوبوس های بی نشهری هم ایستگاه ایداق
است که در شمال ایستگاه را هآهن کنتنمنت قرار گرفته است. البته آ گرا یکایستگاه قطار دیگر هم در شمال شهر، درست در شرقِ کیناری بازار، دارد که بهایستگاه قلعه ی آ گرا معروف است.
آب و هوای آ گرا نیمه خشک است، هرچند گاهی به آب و هوای مرطوبنیمه گرمسیری هم شبیه م یشود. این شهر زمستا نهایی ملایم و تابستان هایی
خشک و گرم دارد و طوفا نهای موسمی را هم تجربه م یکند. البته طوفا نهایموسمیِ آ گرا با این که هر سال از راه م یرسند، اما به سختیِ طوفان های موسمیبقی هی هند نیستند. در واقع، به همین دلیل است که آ گرا به جای آب و هوایمرطوبِ نیم هگرمسیری معمولا آب و هوایی نیمه خشک دارد.آ گرا همیشه به خاطر غذاهای سبک مغولی و خورا کهای محلی ساده تری که
در کوچه و بازار پیدایشان م یکنید معروف بوده است. توی این شهر حتما باید مز هی پیتا را بچشید؛ شیرینی مرب عشکلی که با کدو حلوایی، گاب، نارگیل و -زعفران م یپزند و خیلی ها را عاشق خودش م یکند. آ گرای یها نمکین یا آجیلِ
تند مخصوصی هم دارند که خودشان به آن دالمُت می گویند و خوردنش احتمالاآتشتان م یزند. ا گر بین ماه های ا کتبر تا مارس به آ گرا سفر م یکنید، یادتان باشدکه گاجَک را هم امتحان کنید که نوعی بیسکویتِ کنجدی تند و تیز است.توی آ گرا، مغاز ههای زیادی را م یبینید که ظروف و وسایل مرمری یا زیورآلاتِ
سنگ نشان می فروشند. کارهای چرم و قالیچ ههای آ گرا هم معروف هستند وم یتوانید برای سوغاتی سراغشان بروید. بد نیست سری به سدر بازار، خیابانفاتح آباد یا دور و بر تاج محل بزنید و غذای خوشمز های هم بخورید. البته موقعخرید وسایل مرمری باید حواستان باشد که سنگ های دیگر را جای مرمر به شما
نفروشند.عاوه بر فرودگاه آ گرا، ایستگا ههای اتوبوس ایداق و قلعه ی آ گرا و ۶ ایستگاه را هآهنشهر هم آن را به دیگر نقاط هند متصل م یکنند. برای رفت و آمد شهری همم یتوانید از تا کسی، ریکشاهای موتوری و غیرموتوری، دوچرخه یا اتوبوس هایبرقی استفاده کنید.آ گرا، پس از استقلال هند، مرکز صنایع شیمیایی کشور شد و به همین خاطرآلودگ یِ هوا و محیط زیست در این شهر مشکل بزرگی است. اما در سال های
اخیر، رشد صنعت گردشگری و افزایش تعداد مسافرانی که برای دیدنِ تاج محلو فاتح پور سیکری که هر دو در فهرست میراث جهانیِ یونسکو قرار گرفت هاند به
این شهر می آیند، باعث شده است که دولت هند بیشتر برای حل این مشکلتاش کند.چند توصیه:
۱. ا گر دنبال رستورانی ارزان م یگردید، بد نیست سری به محله ی تا جگنج بزنید.رستوران های این محله شاید ساده باشند، اما در عوض م یتوانید موقع غذاخوردن تاج محل را هم تماشا کنید و با یک تیر دو نشان بزنید. البته توی اینمحله باید کمی دربار هی بهداشت وسواس به خرج دهید.۲. پیشنهاد می کنیم که به جای کیناری بازارِ شلوغ و فروشند ههای معمولابی انصافش به بازار کوچک ترِ جنوب تا جگنج بروید که هم خلو تتر است و همارزان تر. بین ما ههای ا کتبر تا مارس هم، از ۱۰ صبح تا ۱۰ شب، یک کیلومتر دورتراز درواز هی شرقیِ تاج محل، بازارچ هی روباز شیلپگرام را پیدا م یکنید که انواع-آب و هوای آ گرا نیمه خشک است، هرچند گاهی به آب و هوای مرطوب
نیمه گرمسیری هم شبیه م یشود. این شهر زمستا نهایی ملایم و تابستان های خشک و گرم دارد و طوفا نهای موسمی را هم تجربه م یکند. البته طوفا نهای
موسمیِ آ گرا با این که هر سال از راه م یرسند، اما به سختیِ طوفان های موسمیبقی هی هند نیستند. در واقع، به همین دلیل است که آ گرا به جای آب و هوای مرطوبِ نیم هگرمسیری معمولا آب و هوایی نیمه خشک دارد.توی آ گرا، مغاز ههای زیادی را م یبینید که ظروف و وسایل مرمری یا زیورآلاتِسنگ نشان می فروشند. کارهای چرم و قالیچ ههای آ گرا هم معروف هستند وم یتوانید برای سوغاتی سراغشان بروید. بد نیست سری به سدر بازار، خیابانفاتح آباد یا دور و بر تاج محل بزنید و غذای خوشمز های هم بخورید. البته موقعخرید وسایل مرمری باید حواستان باشد که سنگ های دیگر را جای مرمر به شما
نفروشند.پیشنهاد م یکنیم که به جای کیناری بازارِ شلوغ و فروشند ههای معمولا
بی انصافش به بازار کوچک ترِ جنوب تا جگنج بروید که هم خلو تتر است و همارزان تر. بین ما ههای ا کتبر تا مارس هم، از ۱۰ صبح تا ۱۰ شب، یک کیلومتر دورتر
از دروازه ی شرقیِ تاج محل، بازارچ هی روباز شیلپگرام را پیدا م یکنید که انواعصنایع دستی و آثار هنری را در آن م یفروشند. برای خرید لباس می توانید بهسابهاش بازار، نزدیک ایستگاه قطار قلع هی آ گرا، بروید و برندهای مشهور را هم درخیابان ا مجی خواهید دید.

فیلتر دسته:

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل:

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *