بمبئی

بمبئی، شهر تجارت و ثروت، شهر بی خانمان ها و در یک کلام شهر بالیوود است.شهر بمبئی که در سال ١٩٩٦ یک تغییر اساسی کرد و امروز آن را با نام مومبای
م یشناسند، یکی از مرا کز مهم تجاری و صنعتی هند به حساب م یآید. بمبئی،به معنای ساحل خوب، نامی بود که استعمارگران پرتغالی برای این شهر گذاشتنداما مومبای نام یکی از اله ههای هندی است.
بمبئی با این که یکی از مرا کز مهم تولید ثروت در هندوستان است، اما بیشترینجمعیت زاغ هنشین را دارد. این شهر در زمان استعمار، مرکز حکومت بریتانیا در
شبه قاره ی هند به شمار م یرفت و انگلیس یها به آن دروازه ی هند می گفتند.آب و هوای شرجی و گرم که از فروردین تا اوایل تیر طول می کشد یا باران هایزیادی که تا پاییز می بارد، شاید خیلی مناسب سفر به این شهر شلوغ نباشد؛ ولیهر چه به سمت زمستان برویم، هوا خنک تر م یشود و رطوبت ک متر. توریست هاهم این وقت را برای سفر به هند بیشتر دوست دارند، که البته مسافرها ی زیاد
ممکن است باعث بشود هتل موردنظرتان را نتوانید به راحتی پیدا کنید و بهتراست چند هفته ای قبل از زمان سفر به فکر رزرو هتل خود باشید.فرودگاه همیشه شلوغ بمبئی، چاتراپاتی شیواجی، هر روز با پروازهای متعددداخلی و خارجی مهمان های زیادی را برای این شهر جابه جا می کند. فرودگاهحدودًا سی کیلومتر با مرکز شهر فاصله دارد و ا گر م یخواهید یک دفعه کرایه ی
تا کسی شوکه تان نکند، از قبل با راننده سر قیمت چانه بزنید. راننده تا کسی های
هند با این که از سیستم تا کسی متر استفاده م یکنند ولی هر کدام به اندازه یزرنگ بودن شان م یتوانند کرایه را بالا ببرند. خوشبختانه چان هزدن را بلدند ومی توان کم تر نگران بود. فقط کافی است از یک راننده قیمت بگیرید و ا گر به نظرخیلی گران آمد، سراغ ماشین یا باجه ی تا کسی بعدی بروید تا قیمت دست تان
باشد.برای گشت و گذار در شهر هم عاوه بر تا کس یهای سیاه رنگ هندی، مترو واتوبوس را هم در نظر بگیرید. متروی بمبئی یکی از سیستم های حمل و نقل مهم
است و اتوبوس ها هم با ایستگا ههای متعددی که در سطح شهر دارند، گزینه یخوبی برای رفت و آمد هستند؛ ا گر قرار است مدتی طولانی در بمبئی اقامتداشته باشید و ماندن در ترافیک شکلی برای شما ایجاد نمی کند، پیشنهادم یکنیم یکی از هت لهای دور از مرکز شهر را رزرو کنید. این هت لها هزینه یپایی نتری دارند، ولی هر بار که بخواهید به مرا کز توریستی شهر برسید، باید
مسافت نسبتاً زیادی را طی کنید. در غیر این صورت، هت لهای محله های
توریستی با این که کوچک هستند ولی خیلی پرطرفدارند و سرویس های خوبی رابه مهمان هایشان ارائه می کنند.
ا گر گذرتان به اطراف شهر افتاد، شاید بد نباشد ریکشا سواری را هم تجربه کنید؛ریکشاها یا همان تا کسی های سه چرخه ی هندی اجاز هی عبور و مرور در نواحی
مرکزی شهر را ندارند و تنها در حومه ی غربی تردد می کنند.با وجود بیش از یک قرن حکومت بریتانیا بر هندوستان، ساختمان های زیادی باسبک گوتیک در بمبئی ساخته شده و دیدن آن ها مخصوصاً در بخش های جنوبیشهر تعجبی ندارد. یکی از مشهورترین بناهای بمبئی، درواز هی هند با تمام سوابق
تاریخی آن است. این دروازه که در بندرگاه واقع شده، به مناسبت دیدار شاه جرجپنجم و ملکه از هند طی سال های ١٩١١ تا ١٩٢٤ ساخته شد و بیست و چهار سالبعد استعمارگران انگلیسی نیز از همین دروازه خاک هند را ترک کردند. دروازه یهند یکی از پاتوق های توریس تهاست؛ نزدیک دروازه، هتل تاج محل که یکیاز لوکس ترین و گران قیم تترین هت لهای بمبئی است با نورپردازی چشم گیرشخودنمایی م یکند و از طرفی برای رفتن به جزیره ی فیل ها نیز قایق های رنگارنگچوبی از همین بندرگاه حرکت می کنند. جزیره ی فیل ها، منطق های شگفت انگیز
که به جزیره ی میمون ها نیز معروف است، از چندین غار تو در تو با حفار یها ونق شهای برجسته تشکیل شده که گوشه هایی از کا خهای ساطین و پادشاهان
هند باستان را نشان می دهد. با این که باورکردنش سخت است ولی هر چند وقتیک بار دوره های آموزش جادوگری در این مکان برگزار می شود؛ ا گر مشغول گشت
و گذار در میان غارهای الفانتا بودید و صداهای عجیبی شنیدید، ترس را فراموشکنید، یا صدای میمو نهای بازیگوش است یا جادوگرهای جزیره مشغول بازی
هستند.غارهای الفانتا در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز ثبت شده اند. ترمینالچاتراپاتی شیواجی هم یکی دیگر از بناهای مشهور بمبئی است که در فهرستمیراث جهانی یونسکو ثبت شده؛ چاتراپاتی شیواجی که یکی دیگر از یادگارهایتسلط بریتانیا بر هند است و به نام ملکه ی ویکتوریا و در روز تا جگذاری او افتتاحشده، امروز نام بنیا نگزار امپراطوری مراتا را بر خودش دارد و هنوز بخش هایی از- ا گر به خاطر خرید لبا سهای سنتی، صنایع دستی ارزان قیمت و حتی اجناس
گرانی مثل قالیچه و جواهر و ای نجورچیزها به هند رفته باشید، بمبئی بهترینانتخاب است. بعضی از بهترین فروشگا ههای هند در این شهر پیدا می شوند و
تماشای بساط دست فرو شهایی که از عطر و لباس گرفته تا وسایل برقی کوچکرا جلویشان پهن کرده اند هم خالی از لطف نیست.
وقت خرید کردن در بمبئی، چیزی که نباید یادتان برود، چانه زدن است. اولاًکه فروشند هها برای هر کسی که سر و وضع توریس تها را داشته باشد قیمت ها
را گران تر می گویند، دوماً به راننده تا کسی هایی که برایشان مشتری بیاورند همکمیسیون م یدهند. برای همین چیزهاست که می گویند چانه زدن را با پیشنهاد
قیمتی معادل یک چهارم قیمت فروش شروع کنید.سوغاتی های محبوب بمبئی عبارتند از: ساری و لباس های سنتی، انواع صنایعدستی، لباس های پنب های، عود، کت های چرمی، قالی و قالیچه، عتیقه جات و
اشیای دست دوم و خیلی چیزهای دیگر.

فیلتر دسته:

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *