جزیره پرنس ادوارد

جزیره پرنس ادوارد یکی از چهار استان آتلانتیک کانادا می باشد که به نام ” Garden Province ” معروف است. این استان کوچکترین و کم جمعیت ترین استان کانادا با جمعیتی در حدود 140,000 نفر می باشد. بزرگترین شهر و مرکز این استان، Charlottetown  با جمعیتی در حدود 40,000 نفر است. این استان به داشتن مناطق زیبای طبیعی و 800 کیلومتر خط ساحلی معروف می باشد.

به دلیل هزینه نسبتاً پایین زندگی در این استان، اکثر شهروندان می توانند زندگی راحتی داشته باشند. هزینه مسکن، گرمایش و هزینه زندگی به طور کل در بین کمترین ها در کانادا می باشد. درآمد متوسط خانواده در این استان 41,500 $ بوده که کمتر از میانگین کانادا است. “کمترین مقدار دستمزد” در این استان 9.00$ در ساعت و مالیات بر درآمد استانی (18.37 درصد) بالاتر از متوسط کانادا می باشد.