دهلی

این جا پایتخت سرزمین شگفتی هاست. دهلی که هندوستان کوچک نیز نامیدهم یشود، یکی از قدیم یترین شهرهای جهان به شمار می رود. حتی با وجود ظاهر
مدرن و تازه ای که این روزها از خودش نمایش م یدهد، اما روح باستانی شهرهم هجا به چشم می آید. روحی باستانی که از میان سا لها تاریخ و هنر مشرق
زمین و خاطر هی جن گهای پر سر و صدا برخاسته؛ دهلی یازده بار در طولتاریخش ویران و دوباره ساخته شد تا به شهر دوگانه ی مدرن-سنتی امروزی
رسیده است.شاید بهترین فصل آب و هوایی برای سفر به دهلی، بهار باشد اما باز هم شرایطمطبوع نیست. هوا گرم و شرجی است و ا گر جایی بدون کولر باشید، گرمای هوااذیت م یکند. هوای دهلی در تابستا نها، گرم؛ پاییز پر از بارندگی و زمستا نها همتا نزدیکی صفر درجه ی سانتی گراد سر می شود. شاید شلوغ ترین وقت از لحاظ
تعداد توریست ها، حوالی ژانویه باشد که تعطیات است و چندتایی جشن وجشنواره هم بر پاست. بهتر است بلافاصله بعد از مشخص شدن زمان سفرتان،
رزرو نهایی هتل را نیز انجام دهید تا مجبور نباشید زیر بار هر انتخابی بروید. ا گرهمراه با کودکان سفر می کنید، نسبت به امکانات هتل حساس تر باشید، گرمای
هوا و حشر ههای مزاحم ممکن است سفر را برای شما و کودک تان تلخ کند.فرودگاه دهلی، فرودگاه بی نالمللی گاندی، در غرب شهر واقع شده و با افتتاح
ترمینال های جدید به آن، در حال تبدیل شدن به یکی از پیشرفته ترینفرودگا ههای جهان است. رفت و آمد به فرودگاه گاندی به طور مرتب با اتوبوس،
مترو و تا کسی انجام می گیرد. تا کس یها از تا کس یمتر استفاده م یکنند ولی ا گر ازقبل نسبت به مسیرتان آ گاهی نداشته باشید، هیچ بعید نیست مبلغ بیشتری ازمسافر بخواهند. رفت و آمد با مترو کار سختی نیست. متروی دهلی از پنج صبحتا یازده شب فعال است و یک خط مستقیم از فرودگاه به مرکز شهر دارد و در ازای
ک متر از صد روپیه و در عرض بیست دقیقه، مسافران را به ایستگاه اصلی مترویدهلی م یرساند.
اتوبو سهای فرودگاه را دو تا شرکت حمل و نقل سازمان دهی م یکند که هر کدامدر مسیرهای به خصوصی رفت و آمد دارند. اتوبوس ها هر نیم ساعت یک باراز فرودگاه حرکت می کنند و تا به مرکز شهر برسند نزدیک به پنجاه دقیقه زمان
احتیاج دارند.    پایتخت شلوغ هند، ترافیک زیاد دارد. برای رفت و آمد در شهر بهتر است یا نزدیکبه مکا نهای توریستی هتل بگیرید که پیاده هم بتوانید در اطراف بگردید و یااین که همان اول ورود یک نقشه ی مترو تهیه کنید. متروی دهلی یکی از بهترینوسایل حمل و نقل برای خود محل یها و مسافران است. هم گرمای هوا را ک متر
احساس م یکنید، هم پول ک متری م یپردازید و هم در ترافیک نماند هاید.قلعه ی سرخ یکی از تماشای یترین جاهای هند است که در دهلی قرار دارد.
قلعه ای اسرارآمیز و بسیار بزرگ که از خاک سرخ و به دستور شا هجهان، امپراتورسلسل هی گورکانیان هند ساخته شده. شاه جهان همان کسی است که تاج محل
را نیز در آ گرا ساخت و پس از آن به خاطر انتقال قدرتش به دهلی، دستور طراحیاین قلعه را در شهر جدید صادر کرد. قلعه ی سرخ چند دیوان، دروازه، تالار و باغدارد که تمام بخ شهای آن در صورت تهیه ی بلیت قابل بازدید کردن است. بااین که معماری این بنا به تنهایی خیره کننده است، ولی ا گر راهنمای مناسب
داشته باشید یا نمایش نور و صدای قلعه را که ساعت هفت و نیم هر شب اجرام یشود ببینید، با تکه هایی از تاریخ هند نیز آشنا خواهید شد.مسجد جها ننما یا مسجد جامع دهلی یکی دیگر از بناهایی است که بهدستور شا هجهان ساخته شده؛ در دهلی قدیم قرار گرفته و اطراف آن را بخشمسلما ننشین دهلی تشکیل م یدهد. این مسجد دو تا مناره دارد که بیش از
چهل متر ارتفاع دارند، گنبدهایش مرمری اند و یکی از باشکوه ترین مساجدجهان اسام است. در معماری مسجد جهان نما نشانه های پررنگی از معماری
ایرانی به چشم م یخورد، ولی هیچ بنایی در دهلی به اندازه ی آرامگاه همایون،آرامگاه دومین پادشاه سلسل هی گورکانیان، تحت تاثیر معماری ایرانی نیست. بعد
از مرگ همایون، به دستور ملکه، آرامگاه همایون با الهام از چهارباغ اصفهان درقلب دهلی ساخته شد. با الهام از این بنا، آرامگاه خان خانان و همسرش را نیز درنزدیکی همین مقبره و با الهام از همین بنا ساخت هاند. آرامگاه خا نخانان هم درمیان باغی بزرگ قرار گرفته که از میان آن نهرهای زیادی می گذرد.
نزدیک به این آرامگا هها، مقبره ی صوفی بزرگ هند، خواجه نظا مالدین اولیاء
قرار گرفته. آرامگاه خواجه نظا مالدین هر سال در روز خاصی میزبان مریدان وی ومسلمانانی است که برای توسل به او به آن جا م یآیند؛ امیرخسرو دهلوی نیز کهیکی از مریدان مشهور خواجه نظام الدین بود، در همین آرامگاه دفن شده است.-

آب و هوای دهلی یک نسخه ی غیر معمول از آب و هوای نیمه گرمسیری است.تابستان ها، تحت تاثیر هوای بیابا نهای راجستان، طولانی و گرم است و گاهی
توفان های شن و ماسه هم به راه م یافتد. در عوض زمستا نها به خاطر سرمایهیمالیا دمای هوا پایین می آید و -باور بکنید یا نه- اهالی شهر بخاری هایشان را
بیرون م یآورند.

م یگویند دهلی با مغاز ههای متنو عاش، از بازارهای شلوغ و پر انرژ یاش گرفته تابوتی کهای شیک و سطح بالایش بهشت طرفداران خرید است؛ البته ا گر از چانه
زدن و شلوغی خوشتان بیاید. فروشگاه های شرقی و بازارهای بزرگ و شلوغ، دربیشتر شهر پیدا می شوند؛ به خصوص در گورگائون و جنوب دهلی.
صنایع دستی پارچ های، چوبی و سنگی، لباس های سنتی، جواهرات، کارهایچرمی و فرش از سوغات یهای اصلی دهلی هستند.

 

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل:

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *